Durhaka FTV
oleh Sel Kelabu Kecil
10 Juli 2017
TV Mendidik
Ucup Komik
Berimbang
Axelditya
Kurangnya Tayangan Lokal
Billy Nasution